Rataplan

verbindt de kunsten, de kleuren en de klanken van de stad

Rataplan heeft een rijke geschiedenis van meer dan 20 jaar, ontstaan als theaterwerkplaats voor jong artistiek talent en podium voor theater en jazz. 
Vandaag zijn de jonge talenten van toen gevestigde waarden in het kunstenlandschap, net zoals Rataplan zelf. De laatste jaren is Rataplan  geëvolueerd naar een participatieve en artistieke werking gevoed door de grootstedelijke context waarin ze huist, met inzet op kinderen, jongeren, de buurt, nieuw talent en gevestigde waarden in de podiumkunsten, Rataplan experimenteert met nieuwe werkvormen en methodieken om zo tot een eigentijds wijk-kunstenhuis uit te groeien dat de stad weerspiegelt. 
 
Rataplan is een plek waar verschillende artiesten uit jazz, theater en nieuwe stedelijke kunsten hun werk presenteren, waar opkomende en gevestigde kunstenaars onderzoeken en experimenteren, waar publiek komt genieten, waar vrijwilligers samen met een kleine ploeg mee het huis dragen. En dit alles met de steun van de Stad Antwerpen, de districten en projectsubsidies van Vlaanderen.

Waar staat Rataplan voor?

1 Rataplan is een broedplaats
Een plek waar opkomend en gevestigd talent experimenteert, onderzoekt en bedenkt, en waar grassroots initiatieven thuis zijn. Een plek met kunsteducatieve workshops voor kinderen en jongeren, jazzliefhebbers en woordkunstfanaten. Een plek waar grootstedelijke kunstenaars creëren, repeteren, en in dialoog treden met publiek. Een broedplaats voor curatorschap, mede-eigenaarschap, partnerschap en nieuwe methodieken.
 
2 Rataplan biedt een podium
Een programma voor de geoefende cultuurliefhebber en de nieuwsgierige nieuweling. Voor jazz, theater, slam poetry, dans, urban arts, kinderkunsten, talks en nieuwe en stedelijke kunstvormen. Een podium waar artiesten voor het eerst tonen, nieuw werk uitproberen of een afgewerkte voorstelling presenteren. Een platform voor lokale en bovenlokale spelers die de stad vertegenwoordigen. 
 
3  Rataplan is een eigenzinnig en dynamische wijk-kunstencentrum
The place to be aan het Terloplein, op de grens tussen Borgerhout en Antwerpen Noord. Een thuis voor en door bewoners, vrijwilligers, artiesten, publiek en partners. Een plek waar een buurtfeest hand in hand gaat met een artistieke performance. Waar de sociale en culturele verhalen uit de stad inspireren. Waar de dialoog met de wijk de identiteit van het huis mee bepaalt. 
 
4 Rataplan werkt samen
Onze deur staat open voor artiesten en vele sociale en culturele organisaties. Door samen te werken met partners uit verschillende domeinen (van sport, onderwijs en jeugd tot economische organisaties) komen we tot extra sterke verhalen. Samen bouwen we nieuwe allianties en nieuwe trajecten uit. 
 
5 Rataplan is een warme culturele huiskamer
Een eclectisch huis waar je een unieke avond beleeft, in een intieme setting van een optreden of voorstelling geniet en achteraf blijft hangen met vrienden, artiesten en vrijwilligers. Een plek waar je kan ontdekken, experimenteren, presenteren, ontmoeten, meehelpen, je verwonderen en vooral: een plek om te genieten.  
 
De werking van Rataplan rust op drie pijlers: PODIUM (presentatie) :: BROEDPLAATS (ontwikkeling) :: BUURT (participatie). Deze pijlers staan in verbinding met elkaar en vormen de voedingsbodem van een gelaagde werking, waarin verschillende parcours worden afgelegd door makers, partners en publiek.

MISSIE

Rataplan is een eigenzinnig, duurzaam en participatief cultuurhuis met het grootstedelijke leven als voedingsbodem. Rataplan zet in op ontwikkeling, presentatie en participatie. Het is een dynamische en open vrijhaven die de wijk waarin Rataplan huist, verbindt met de rest van de wereld. Artiesten, medewerkers, vrijwilligers en publieken wisselen uit en bestuiven elkaar. 
Rataplan is een intergenerationele, interdisciplinaire, interculturele en intersectorale plek: voor de allerkleinsten die voor het eerst geprikkeld worden door cultuur, voor jongeren die proeven van hun talent (en dat van anderen), voor de artiest die zich ontplooit en voor de kunstenaar als grote renommee. De publieken maken integraal deel uit van de werking: als publiek, participanten, vrijwilligers. 
Rataplan is toegankelijk: een culturele huiskamer met een kwalitatief podium. Een huis om te komen genieten en te proeven, een plek om te groeien, te creëren, te tonen, uit te vliegen en steeds terug thuis te komen.