Artist in residence

Fanfare 't Akkoord

Fanfare 't Akkoord werd opgericht in 2011 met de  bedoeling Borgerhoutse muzikanten te verenigen over culturele en generationele grenzen heen.

Elke dinsdag repeteren meer dan 60 muzikanten in Rataplan, omkaderd door 4 muziekcoaches: trompettist/dirigent Bert Bernaerts, voorzitter/souzafoonspeler Mario Conjaerts, percussioniste Sarah Van Impe en gitarist Tim Coenen. 

Wist je dat Fanfare 't Akkoord ...

... 15 concerten per jaar speelt binnen en buiten Borgerhout en het een frivool huwelijk aangaat met Majoretski, een eigentijds majorettekorps met 20 majoretten.

... een aanbod heeft voor kinderen en jongeren? Binnen TROMP vzw (die oa  ’t Akkoord omkadert) wordt er ook hard gewerkt aan een aanbod voor kinderen en jongeren. TARMACADAM is opgericht als een laagdrempelig muziekaanbod voor Borgerhoutse kinderen. Dit project is georganiseerd als een bredeschoolproject ism basisschool De Reuzenpoort. Elke donderdag zijn er naschoolse repetities met 15 kinderen.

Sinds dit jaar is er ook voor jongeren 12+ een vervolgtraject opgestart : Tarmacadam groove & percussie lab. Elke donderdag van 17h tot 18h werken jongeren aan een eigenzinnig repertoire met percussie instrumenten en electronica.

Alle info vind je via hun website, facebook of rechtstreeks via Karen Claessens: Tarmacadam@tromp.be + 0478 322 621