Call it Anything

Jamsessie

Inkom is gratis, wél te reserveren.
Vrije bijdrage (op de avond zelf) is zéér welkom.
🤍

De jam is open voor iedereen die zich geroepen voelt. 
Zonder afspraken; alles moet kunnen; 'free', 'grooves', 'standards',... Naar elkaar luisteren en er samen iets van maken is de boodschap.

De vaste ritmesectie voor dit najaar zijn: Anke Verslype, Thomas De Prins en Dries Laheye (Fré Madou op 25 oktober).MUZIEK EXPERIMENT

Speeldata

ma 20 december 20:00
Rataplan